Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
số 49/ PGD - ĐT 18/01/2022 Hướng Dẫn dạy học trực tiếp
Lượt xem: 106
Tải về
Mẫu Báo cáo 30/11/2021 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Lượt xem: 112
Tải về
Mẫu 3 30/11/2021 PHIẾU BỔ SUNG HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN
Lượt xem: 102
Tải về
Mẫu 5 30/11/2021 DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN Do Chi bộ cơ sở, Đảng uỷ cơ sở đánh giá chất lượng năm 2021
Lượt xem: 123
Tải về
Mẫu 4b 30/11/2021 BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Đánh giá, xếp loại đảng viên và cán bộ lãnh đạo quản lý năm ……
Lượt xem: 103
Tải về
Mẫu 4a 30/11/2021 BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Xếp loại đảng bộ (chi bộ); tập thể lãnh đạo, quản lý năm ……..…
Lượt xem: 95

Tải về
Mẫu 30/11/2021 BẢNG CHẤM ĐIỂM
Lượt xem: 89
Tải về
Mẫu Báo cáo 30/11/2021 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng
Lượt xem: 96
Tải về
Mẫu 1 30/11/2021 BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ
Lượt xem: 93
Tải về
Mẫu 3b 30/11/2021 PHIẾU BIỂU QUYẾT Đánh giá, xếp loại đảng viên và cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021
Lượt xem: 95
Tải về
12
 
2020 © Trường Tiểu học Tân Thành
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Bùi Thị Hiền
Địa chỉ: Ấp 3, Xã Tân Thành, Tp. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước