Tiểu học Tân Thành
Kế hoạch hoạt động Khối 3, tháng 10

TRƯỜNG TH TÂN THÀNH                 CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           KHỐI: 3                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


                                                                     Tân Thành, ngày 05  tháng 10  năm 2023

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2023

  (Từ 02/10 đến 31/10/2023)

Chủ đề : Chăm ngoan học tốt

Nội dung công việc

Biện pháp và thời gian thực hiện

 -Phát động và thực hiện tốt chủ đề tháng: Chăm ngoan, học tốt. GD học sinh ý nghĩa ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

-Thực hiện chương trình giáo dục từ tuần 5 đến tuần 8

 - Thực hiện dạy học Toán song ngữ (Cô Thương)

- Chọn và bồi dưỡng cho HS thi viết chữ đẹp cấp trường và đánh máy tính bằng đầu ngón tay…, tăng cường hỗ trợ HS chưa đạt về nhiệm vụ học tập

- Cập nhật số liệu, trên hệ thống vnedu kịp thời.

- Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo TT 27

-Soạn giáo án đầy đủ, kịp thời có nội dung, trình bày khoa học áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

- GVchủ nhiệm lớp quan tâm đến sách vở HS, cách trình bày, rèn chữ cho đúng mẫu, giữ vở sạch, chữ đẹp.

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giáo viên theo quy định

- Duy trì sĩ số lớp 100%.

 

-Sinh hoạt chuyên môn tổ theo định kỳ

 

-Thực hiện tiết thao giảng toàn trường và tổ chức thao giảng tổ theo đăng ký đầu năm.

-Tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Giải pháp thực hiện hiệu quả tiết hoạt động trải nghiệm giáo dục chủ đề.

- Thảo luận góp ý tiết giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường để đạt kết quả tốt

-Tham gia đầy đủ các phong trào trong tháng 10 như ngày 20/10..

-Tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm

- Từ 2/10 đến 31/10 GVCN phát động đến học sinh trong tiết học đầu tuần

 

-Soạn và dạy theo PPCT và lịch báo giảng

 

-Soạn và dạy theo kế hoạch, 1 tuần 1 tiết

 

- GVCN các lớp chọn và bồi dưỡng tập luyện để thi cấp tổ.

 

 

-Thường xuyên theo dõi số liệu trong tháng

- Thực hiện đánh giá, nhận xét bắng các hình thức

-Soạn theo PPCT và TKB, soạn trước 1 tuần gửi vnedu để kiểm tra hàng tuần.

 

-Nhắc nhở, kiểm tra cách trình bày HS thường xuyên

 

- Thực hiện đầy đủ hồ sơ theo tuần, tháng

 

- Kiểm tra sĩ số hàng ngày, báo cáo kịp thời.

-Sinh hoạt theo quy định giữa tháng và cuối tháng tại trường.

-Thao giảng theo kế hoạch nhà trường, tổ và đăng kí của GV

 

- Phân công nhiệm vụ thành viên tổ cùng thực hiện trong tháng 10.

 

- Tổ góp ý, xây dựng tiết dạy, giải pháp

 

-Tham gia theo tổ hoặc lớp, cá nhân

 

-Họp tập trung theo lịch nhà trường

                                                                          Tân Thành, ngày 5 tháng 10 năm 2023

     Hiệu trưởng                                                                                  Khối trưởng

        

 

    Bùi Thị Hiền                                                                                Ông Thị Liên


KẾ HOẠCH TUẦN 1

(Từ 02/10 đến 6/10/2023)

 

Nội dung công việc

Biện pháp và thời gian thực hiện

- Phát động và thực hiện tốt chủ đề tháng: Chăm ngoan, học tốt. GD học sinh ý nghĩa ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

-Thực hiện dạy - học chương trình tuần 5 theo PPCT và TKB

 - Dạy học kết hợp tăng cường TV cho HS dân tộc.

- Chọn và bồi dưỡng cho HS thi viết chữ đẹp cấp trường và đánh máy tính bằng đầu ngón tay…, tăng cường hỗ trợ HS chưa đạt về nhiệm vụ học tập

- GVchủ nhiệm lớp quan tâm đến sách vở HS, cách trình bày, rèn chữ cho đúng mẫu, giữ vở sạch, chữ đẹp

- Xây dựng kế hoạch bài dạy đầy đủ, kịp thời có nội dung, trình bày khoa học áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

- Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo TT 27

- Cập nhật số liệu HS đến, đi, trên hệ thống vnedu kịp thời.

- Thực hiện dạy học Toán song ngữ (Cô Thương)

-Thực hiện thao giảng toàn trường và tổ trong tháng 10

- Tham gia các buổi họp của nhà trường và các bộ phận đầy đủ, đúng giờ.

-Tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm

- Từ 2/10 đến 31/10 GVCN phát động đến học sinh trong các tiết sinh hoạt lớp

 

- Từ ngày 2/10/2023 đến ngày 6/10/2023, GVCN thực hiện dạy học theo TKB

- Tăng cường trong các môn học, qua hoạt động cá nhân, nhóm.

- GVCN các lớp chọn và bồi dưỡng tập luyện để thi cấp tổ.

 

 

-Nhắc nhở, kiểm tra cách trình bày HS thường xuyên

 

-Soạn theo Chương trình Phổ thông 2018, soạn trước 1 tuần gửi Vnedu kiểm tra

 

 

- Thực hiện đánh giá, nhận xét bắng các hình thức

-Thường xuyên theo dõi số liệu trong tháng

-Soạn và dạy theo kế hoạch, 1 tuần 1 tiết

 

-Toàn trường: Liên, tổ : Xuân, Nghĩa, Tươi, Thương

- Theo kế hoạch thực hiện của nhà trường và các bộ phận để tham gia.

-Ngày 8/10 họp tập trung theo lớp theo lịch.

                                                                                               

                                                                           Tân Thành, ngày 4 tháng 10 năm 2023

                                                                           Khối trưởng

        

 

 

 

                                                                          Ông Thị Liên

 


KẾ HOẠCH TUẦN 2

(Từ 9/10 đến 13/10/2023)

 

Nội dung công việc

Biện pháp và thời gian thực hiện

-Thực hiện dạy - học chương trình tuần 6 theo PPCT và TKB

- Sinh hoạt chuyên môn tổ theo định kỳ

- GV chủ nhiệm lớp tiếp tục quan tâm đến sách vở HS, cách trình bày, rèn chữ cho đúng mẫu, giữ vở sạch, chữ đẹp.

- Duy trì rèn cho HS đánh máy tính bằng đầu ngón tay…

-Tiếp tục hướng dẫn cách HS ghi vở tập trắng của từng môn cho đúng.

- Duy trì và ổn định nề nếp lớp, thể dục đầu giờ, giữa giờ, xếp hàng, lao động, vệ sinh và đồng phục…

- Xây dựng kế hoạch bài dạy đầy đủ, kịp thời có nội dung, trình bày khoa học áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

-Tổ chức thao giảng tổ theo kế hoạch

-Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của nhà trường, Liên đội phát động.

- Hỗ trợ GV tham gia  hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố để đạt kết quả tốt: Liên, Nghĩa

-Phát động và thực hiện tốt phong trào “ Hoa học tốt” chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

 

-Từ ngày 9/10/2023 đến ngày 13/10/2023

 

- Sinh hoạt theo quy định giữa tháng

- Nhắc nhở thường xuyên và yêu cầu HS chụp bài gửi kiểm tra hàng ngày

 

- GVCN các lớp chọn HS tập luyện thường xuyên

-Nhắc nhở hs cách trình bày vở hằng ngày

 

- GV cùng HS đặt ra nội quy và thi đua thực hiện

 

- Soạn theo PPCT và TKB, soạn trước 1 tuần gửi kiểm tra

 

-Người dạy: Xuân, Nghĩa

- Tham gia theo tổ hoặc lớp, cá nhân

 

- Tổ góp ý, xây dựng giải pháp

 

 

-Thi đua Hoa học tốt trong 2 tuần

                                                                          Tân Thành, ngày 9 tháng 10 năm 2023

                                                                           Khối trưởng

        

 

 

 

                                                                          Ông Thị Liên

 

 

 

 

 


KẾ HOẠCH TUẦN 3

(Từ 16/10 đến 20/10/2023)

 

Nội dung công việc

Biện pháp và thời gian thực hiện

-Thực hiện dạy - học chương trình văn hóa tuần 7 theo PPCT và TKB

- Tiếp tục rèn cho HS đánh máy tính bằng đầu ngón tay và viết chữ đẹp.

- GVchủ nhiệm tiếp tục hướng dẫn HS cách trình bày vở, rèn chữ cho đúng mẫu, giữ vở sạch, chữ đẹp.

- Xây dựng kế hoạch bài dạy đầy đủ, kịp thời có nội dung, trình bày khoa học áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

- Duy trì bồi dưỡng học sinh năng khiếu, hỗ trợ HS chưa hoàn thành nội dung các môn học.

- Hướng dẫn HS ghi chép và bao bọc sách vở theo quy định qua hình thức trực tuyến.

-Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của nhà trường, Liên đội phát động.

-Tham gia đầy đủ các phong trào trong tháng 10 như ngày 20/10..

-Thực hiện tiết thao giảng toàn trường

- Duy trì sĩ số lớp 100%.

 

-Tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Giải pháp thực hiện hiệu quả tiết hoạt động trải nghiệm giáo dục chủ đề.

-Tham gia thi GVCNG cấp trường

-Tham gia các hoạt động chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 do các bộ phận tổ chức.

- Từ 16/10 đến 20/10/2023

 

- GVCN phối hợp phụ huynh rèn 

 

-Nhắc nhở hs cách trình bày vở hằng ngày

 

 

-Soạn theo điều chỉnh, soạn trước 1 tuần gửi kiểm tra

 

- Hỗ trợ, bồi dưỡng trong các tiết học và buổi học thứ 2.

 

- Hướng dẫn HS và CMHS thực hiện qua các buổi dạy trực tuyến.

- Tham gia theo tổ hoặc lớp, cá nhân

 

- Tham gia theo kế hoạch nhà trường.

 

-Người dạy: Liên

- Kiểm tra sĩ số hàng ngày, báo cáo kịp thời.

 

-Thực hiện theo kế hoạch tổ

 

 

 

-Thực hiện theo lịch: Liên

- GV tổ tham gia đầy đủ theo kế hoạch các bộ phận

                                                                          Tân Thành, ngày 16 tháng 10 năm 2023

                                                                           Khối trưởng

        

 

 

 

                                                                          Ông Thị Liên

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 4

(Từ 23/10 đến 27/10/2023)

 

Nội dung công việc

Biện pháp và thời gian thực hiện

-Thực hiện dạy - học chương trình tuần 8 theo PPCT và TKB

- GVCN phối hợp với TPT theo dõi thể dục, công tác giữ vệ sinh của HS,

- Sinh hoạt chuyên môn tổ theo định kỳ

- GV chủ nhiệm lớp tiếp tục quan tâm đến sách vở HS, cách trình bày, rèn chữ cho đúng mẫu, giữ vở sạch, chữ đẹp.

-Duy trì rèn cho HS đánh máy tính bằng đầu ngón tay…

-Tiếp tục hướng dẫn cách HS ghi vở tập trắng của từng môn cho đúng.

- Xây dựng kế hoạch bài dạy đầy đủ, kịp thời có nội dung, trình bày khoa học áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

-Tổ chức thao giảng tổ theo lịch

-Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của nhà trường, Liên đội phát động.

- Duy trì bồi dưỡng học sinh năng khiếu, hỗ trợ HS chưa hoàn thành nội dung các môn học.

-Nhận xét đánh giá HS đúng, chính xác theo thông tư 27 ở  trên lớp và trong vở

- Hoàn thành đầy đủ để BGH ký duyệt hồ sơ giáo viên đợt 1

- Thực hiện hồ sơ học sinh khuyết tật đầy đủ, kịp thời.

- Tham gia viết sáng kiến cải cách thủ tục hành chính

-Tiếp tục tham gia thi GVCNG cấp trường

-Đăng ký tiết mục văn nghệ và tập luyện văn nghệ 20/11

-Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 27/10/2023

 

- GVCN thường xuyên nhắc nhở HS bỏ rác đúng quy định.

- Sinh hoạt theo quy định cuối  tháng

- Nhắc nhở thường xuyên và yêu cầu HS chụp bài gửi kiểm tra hàng ngày

 

- GVCN các lớp chọn HS tập luyện để

 

-Nhắc nhở hs cách trình bày vở hằng ngày

 

-Soạn theo PPCT và TKB, soạn trước 1 tuần gửi kiểm tra

 

 

-Người dạy: Tươi, Thương

- Tham gia theo tổ hoặc lớp, cá nhân

 

- Hỗ trợ, bồi dưỡng trong các tiết học và buổi học thứ 2.

 

-GVCN nghiên cứu kĩ Thông tư để thực hiện.

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp đúng thời gian quy định.

- Các lớp có HSKT làm theo quy định

 

- Cả tổ cùng thực hiện viết 1 sáng kiến

 

-Tuần 8: Tuyết, Thương

 

 

-Mỗi lớp 1 tiết mục

                                                                         Tân Thành, ngày 23 tháng 10 năm 2023

                                                                           Khối trưởng

        

 

 

 

                                                                          Ông Thị Liên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 161
  • Trong tuần: 834
  • Tất cả: 66389
 
2020 © Trường Tiểu học Tân Thành
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Bùi Thị Hiền
Địa chỉ: Ấp 3, Xã Tân Thành, Tp. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước